O biurze

Aleja12 to biuro tłumaczeń, które powstało 1 marca 2008 roku.

Jego właścicielka i założycielka, Magdalena Mózgowiec, rodowita Częstochowianka, po dwuletnim pobycie we Francji postanowiła zaproponować szerokiej klienteli usługi tłumaczeń z języka i na język francuski oraz naukę języka francuskiego. Dziś biuro działa na Pomorzu, ale ciągle niezawodnie proponuje wysokiej jakości tłumaczenia.

I pomyśleć, że to nie tak miało wyglądać. Pierwotną wokacją właścicielki była historia. Dzięki biegłej znajomości języka francuskiego zdała pomyślnie egzaminy wstępne, pozwalające na studia na jednym z najstarszych uniwersytetów Europy, słynnej Sorbonie. Dla magistra historii dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie była to naturalna kontynuacja i droga ku nowym doświadczeniom i nowej wiedzy. Wtedy studia magisterskie we Francji trwały zaledwie cztery lata. Piąty rok studiów, Diplôme d’études approfondies (DEA), był przygotowaniem do studiów doktoranckich. Tematem przewodnim studiów była epoka rewolucyjna i napoleońska, a obroniona praca odczarowywała mit rewolucjonisty o polskich korzeniach, Franciszka Klaudiusza Łazowskiego, ponoć kumpla samego Robespierre’a. Poszukiwanie materiałów do pracy dyplomowej pozwoliło na odwiedzenie praktycznie wszystkich czytelni wielkich bibliotek paryskich i poznanie fascynującej historii Paryża.

Po powrocie do Polski zwyciężyła jednak miłość do języka francuskiego. Zaowocowała kontynuacją nauki w nieistniejącym już dziś Nauczycielskim Kolegium Językowym w Częstochowie oraz pracą w jednym z częstochowskich biur tłumaczeń. Przygotowanie pedagogiczne, doskonała znajomość języka francuskiego, doszlifowana przez dwuletni pobyt we Francji, nieustanne szkolenia zawodowe, udział w specjalistycznych konferencjach, i wreszcie ogromna pasja są składnikami przepisu na proponowane dziś usługi.

Zapraszamy do obserwowania działań Biura Aleja12: